Werken, verzekeringen en UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Je kunt daarbij denken aan verzekeringen als:


 • WIA, wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA wordt onderverdeeld in twee soorten uitkeringen namelijk in WGA en IVA. WGA betekent werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Deze uitkering ontvang je als je langer dan twee jaar ziek bent, maar in de toekomst wellicht weer kunt werken. IVA betekent inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten. Je ontvangt een IVA als je niet of bijna niet kunt werken en als dat in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid zo zal blijven.
 • Wajong, wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Wanneer je op jonge leeftijd (geldt vanaf 18 jaar) door een handicap of een ziekte niet kunt werken kun je in aanmerking komen voor een Wajong uitkering.
 • WW, werkloosheidswet. Je ontvangt een WW uitkering na ontslag, het is een tijdelijke uitkering. In die tijd ga je op zoek naar een andere baan en ben je verplicht om te solliciteren. Hoelang je een WW uitkering ontvangt is afhankelijk van je arbeidsverleden. Het UWV kan je precies vertellen hoelang je maximaal recht hebt op een WW uitkering. Wordt er eerder werk voor je gevonden of vind jij zelf werk dan stopt uiteraard de uitkering.
 • Ziektewet, tijdens ziekte wordt je loon door de werkgever doorbetaald. Heb je geen werkgever dan ben je niet verzekerd voor de ziektewet. Het UWV beoordeelt of je in jouw situatie van het UWV inkomen ontvangt.
 • WAZO, wet arbeid en zorg. Deze regelt onder andere een uitkering bij ouderschapsverlof en zorgverlof. De werkgever vraagt bij het UWV bijvoorbeeld een uitkering aan voor een zwangere medewerker.
 • WAO, wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze wet is in 2004 vervangen door de WIA.

Tevens houdt het UWV zich bezig met de arbeidsmarkt, hoe ontwikkelt deze zich, hoe spelen we hierop in (bij elkaar brengen van vraag en aanbod, van werkgevers en werknemers)? Het UWV heeft als uitgangspunt dat mensen zich veel beter voelen, meer eigenwaarde hebben, zich nuttig voelen als zij deelnemen aan de arbeidsmarkt, geheel of gedeeltelijk. Zij helpt werklozen en begeleidt hen naar (aangepast) werk, als zij om welke reden dan ook zijn uitgevallen en werkloos thuis zitten. Is iemand niet in staat om te werken dan zorgt het UWV ervoor dat diegene een uitkering krijgt. Het UWV werkt in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wat doet het UWV?

De taken van het UWV zijn veelomvattend. Hieronder een beschrijving van de werkzaamheden van het UWV.


 • Zij ondersteunt mensen die een baan zoeken, zij is hierin dus een dienstverlenend bedrijf. Op werk.nl (de site van het UWV) staat info die mensen, bij hun zoektocht naar werk, verder helpt.
 • Zij heeft inloopdagen ook bij jou in de buurt, elke werkdag. Werk.nl helpt je verder als je het adres wilt vinden van een vestiging in jouw buurt.
 • Zij adviseert werkzoekenden wanneer zij zelf een bedrijf willen starten.
 • Zij geeft tips over de manieren van solliciteren.
 • Zij geeft online trainingen voor werkzoekenden die zich om willen scholen.
 • Zij geeft hulp en tips bij het maken van je CV als je er zelf niet uitkomt
 • Zij informeert je over de arbeidsmarkt, waar liggen de grootste kansen?

Het UWV betekent veel voor werkzoekenden, het is je rechterhand, je begeleider naar een andere baan. En ook heel belangrijk, zij zorgt voor inkomen zolang je geen nieuwe werkgever hebt gevonden. Ook werkgevers kunnen bij het UWV terecht. Zij kunnen tussen alle CV's zoeken of er een geschikte kandidaat bij staat voor hun bedrijf. Ook de CV's van mensen met een WIA uitkering die financieel heel aantrekkelijk zijn voor werkgevers, kunnen gevonden worden op werk.nl. Werkgevers kunnen er ook zelf vacatures plaatsen. Werk.nl de site van het UWV is er voor werkgevers en werknemers. Deze site geeft een schat aan informatie, een waardevolle bron om uit te putten als je op zoek bent naar werk. De Werkhoek van het UWV geeft informatie.


 • Informatie over je kansen, ook op andere gebieden dan de gebieden die bij je bekend zijn, het verbreedt je horizon!
 • Stelt vragen waarover je moet nadenken en op die manier kom je wellicht tot totaal andere keuzes.
 • Geeft tips voor een keurige sollicitatiebrief.
 • Geeft tips over je CV, Curriculum Vitae, wat zet je er in en wat kun je beter niet vermelden?
 • Adviseert over de voorbereiding van een sollicitatiegesprek.
 • Laat je nadenken over je kwaliteiten en wat er bij je past, ook omscholing kan ter sprake komen.
 • Geeft kledingadvies tijdens een sollicitatiegesprek.
 • Kan je adviseren over werken in het buitenland, of om in het buitenland werkervaring op te doen als je daarin bent geïnteresseerd.

Veel informatie vind je, zoals je hebt gelezen, op de site van het UWV werk.nl en dan met name in de Werkhoek. Heb je desondanks nog meer vragen, waarvan jij de antwoorden niet hebt kunnen vinden, dan kun je altijd telefonisch een afspraak maken met een medewerker van het UWV, die je graag verder helpt door om te beginnen een gesprek met je zal plannen.

UWV de rechten en plichten van de uitkeringsgerechtigde

Voordat je een uitkering van het UWV ontvangt zal er bekeken worden of jij daar recht op hebt. Het UWV informeert je daarover. Wordt er aan je een uitkering toegewezen, dan kun je er vervolgens op rekenen dat er elke maand gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd een bedrag op je rekening wordt gestort. Daar staan wel enkele verplichtingen tegenover. Je moet proberen met of zonder hulp van het UWV ander werk te krijgen door te solliciteren. Jouw begeleider van het UWV zal je vertellen hoeveel sollicitaties jij per maand moet doen. Dit hangt af van je uitkering: krijg je een WW uitkering, zit je in de WIA of ontvang je een andere uitkering? Wanneer je inkomsten in een maand hebt dan ben je verplicht deze door te geven.

Ook elke andere verandering in jouw persoonlijke situatie moet je doorgeven. Denk daarbij aan ziek zijn, op vakantie gaan, ander telefoonnummer. Ook als je voor een gedeelte arbeidsongeschikt bent en jij denkt dat de situatie is verslechterd neem dan contact op met jouw begeleider van het UWV. Wellicht word je opnieuw gekeurd. Wanneer je twijfelt of een wijziging in jouw situatie moet worden doorgegeven aan het UWV, neem contact op en leg de vraag voor aan je begeleider. Neem geen risico, want als jij je niet aan alle verplichtingen houdt kan je uitkering worden stopgezet. Voorkom dit door open kaart te spelen, eerlijk te zijn en veranderingen meteen door te geven en bij twijfel even bellen of mailen met je begeleider/coach van het UWV.